Waxing

BODY

Half Leg Waxharley-waxing-logo
Full Leg Waxharley-waxing-logo
Full Leg with Bikini Wax
Bikini Wax
G-String Wax
Under Arm Wax
Arm Wax
Back Wax
Tummy Wax
Toe Wax

Make a Booking

 

FACE

Brow Waxdepileve-logo2
Lip Wax
Chin Wax
Cheek Wax
Lip & Chin / Lip & Brow Wax
Neck Wax
Face Wax
Ear Wax
Nose Wax

FACIAL THREADING AVAILABLE

 Make a Booking